Welkom

De behoefte aan het verdergaande professionalisering en een evenwichtiger verdeling van competenties binnen het ICT vakgebied wordt in deze tijd verstekt door de snelle ontwikkelingen in de markt, zoals:

  •             globalisering; 
  •             vergaande automatisering & digitalisering; 
  •             steeds meer partijen die de business 'delen';
  •             een toenemende drukt tussen demand en supply;
  •             het werkveld omvat de gehele IV-keten;
  •             het opdrachtgeverschap wordt diffuser; 
  •             doorlooptijden worden steeds korter; 


ict dreamstimelarge_8656080

De hedendaagse ICT-professional moet zich daarom steeds meer inspannen om de grotere (culturele) diversiteit te blijven begrijpen en daarbinnen adequaat te blijven functioneren. Zo zal hij ook moeten kunnen samenwerken in en met virtuele project-organisaties en de verschillende belangen kunnen onderkennen en er naar handelen.

Effectieve communicatie, samenwerken, organisatiesensitiviteit, coördineren, leiding-nemen en leiding-geven zijn vaardigheden die nog steeds belangrijker worden.


Derhalve is het van belang om de ICT-professionals voortdurend (bij) te scholen op elk van deze terreinen. PSA is in staat om dit te verzorgen. PSA maakt hierbij gebruik van een breed netwerk van zeer ervaren consultants, met als resultaat maximalisatie van de op maat gesneden overlap tussen vraag en aanbod!

chain dreamstimelarge_17435928


© PSA 2014